AUTORZY
Promocje
PAKIET 3 E-BOOK od Luany!
PAKIET 3 E-BOOK od Luany!
26,52 zł 19,99 zł
szt.
SZCZĘŚCIE OD LOSU PAKIET tom 1 i 2 - Luana
SZCZĘŚCIE OD LOSU PAKIET tom 1 i 2 - Luana
26,97 zł 22,99 zł
szt.
PAKIET BUNTOWNIK tom 1 i 2 - Luana
PAKIET BUNTOWNIK tom 1 i 2 - Luana
32,00 zł 25,00 zł
szt.
KONTRAPUNKT PAKIET 1+2 - Mercury Eff
KONTRAPUNKT PAKIET 1+2 - Mercury Eff
38,00 zł 34,99 zł
szt.
WSZYSTKO JEST NIEBIESKIE - Inga
WSZYSTKO JEST NIEBIESKIE - Inga
17,99 zł 14,99 zł
szt.
CZAS NA WYCZERPANIU PAKIET 1+2 - danceORnothing
CZAS NA WYCZERPANIU PAKIET 1+2 - danceORnothing
15,98 zł 12,99 zł
szt.
Regulamin

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zmianie ulega Regulamin sklepu internetowego. Dodano pozycję XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

Regulamin sklepu internetowego

Spis treści:

I. Ogólne warunki

II. Usługi sklepu

III. Zasady składania zamówień

IV. Ceny towaru

V. Formy płatności

VI. Realizacja zamówienia

VII. Rabaty oraz promocje

VIII. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

IX. Ochrona danych osobowych

X. Przedsprzedaż

XI. Regulamin korzystania z możliwości komentowania towarów

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

XIII. Postanowienia końcowe

 

I. Ogólne warunki

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://book-self.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w sklepie produktów;
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod http://book-self.pl za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane na stronie;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy book-self.pl a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;
 10. Z chwilą złożenia zamówienia lub dodania komentarza, użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 11. Do korzystania ze sklepu internetowego http://book-self.pl wymagany jest komputer lub smartfon z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką stron internetowych, kartą graficzną i ekranem, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); 
 12. Właściciel Sklepu Internetowego http://book-self.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet;
 13. Wszelkie książki oraz e-booki udostępniane w serwisie book-self.pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83);
 14. Informacja o cenie towaru podawana na stronie http://book-self.pl ma charakter wiążący od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail w której sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia;
 15. Sprzedający realizuje zamówienia dostarczane na terytorium Polski;
 16. Towary prezentowane w Sklepie book-self.pl stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego;

II. Usługi sklepu

 1. W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, book-self.pl umożliwia Klientowi: a) składanie zamówień na Produkty w celu przeprowadzenia Zakupu, b) korzystanie z usługi udostępnienia przez book-self.pl przestrzeni dyskowej na serwerach shoper w celu: i.zamieszczenia informacji o dokonanych przez Klienta Zakupach Produktów w postaci elektronicznej; ii.umożliwienie Klientowi wielokrotnego, w granicach udzielonej mu przez book-self.pl licencji na dany Produkt oraz pobranie Produktu w postaci elektronicznej; iii.przechowywania pobranego Produkty w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności indywidualnego konta; c) zamawianie Newsletterów.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies. W przypadku zakupu produktu cyfrowego wymagane jest posiadanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader do odczytywania plików zapisanych w formacie .pdf bądź posiadanie czytnika e-book, który taki format obsługuje.
 3. Book-self.pl dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Book-self.pl dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez book-self.pl na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne.  

III. Zasady składania zamówień

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
 2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamawiam". Dla realizacji zamówienia można założyć konto użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 3. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia;
 4. Niezbędnym warunkiem złożenia zamówienia jest podanie prawidłowych danych teleadresowych wraz z numerem telefonu i poprawnym, istniejącym adresem poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany specjalny link do potwierdzenia zamówienia;
 5. Dane i numer konta zostają wysłane automatycznie na adres mailowy użytkownika.
 6. Użytkownik dokonuje wpłaty na podane w wiadomości mailowej konto;
 7. Zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty; 

IV. Cena towaru

 1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT;
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego;
 3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego. W przypadku zakupu powyżej sześciu książek prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów przesyłki;
 4. W przypadku znacznego opóźnienia w dostawie prosimy o kontakt w celu ustalenia, co jest przyczyną braku dostawy. W każdym przypadku staramy się pomóc w ustaleniu gdzie znajduje się przesyłka;
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany;

V. Formy płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 1. Przelew natychmiastowy. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego.
 3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

VI. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sklep wysłane w formie wiadomości e-mailowej;
 2. Sprzedający realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej
 3. Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa od zaksięgowania zapłaty za zamówienie do zlecenia przez Sklep wysyłki towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego czasu z podanych;
 4. W przypadku zakupu towaru określonego jako "książka+e-book gratis", ebook zostaje udostępniony dla Kupującego na jego koncie Klienta niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zamówienie. O tym fakcie, Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
 5. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności produktu w Sklepie. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest wysyłany w formie elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zmówienia;
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. W przypadku nieopłacenia przesyłki w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane.
 8. Sklep realizuje wysyłki wyłącznie na terenie Polski.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 10. W przypadku, gdy Kupujący chce otrzymać FV potwierdzającą zakup powinien o tym napisać w uwagach do zamówienia bądź wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.
 11. Osoba zamawiająca w sklepie book-self.pl pozycję oznaczoną ostrzeżeniem "18+" tym samym poświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, uprawnioną do takiego zakupu.

VII. Rabaty oraz promocje

 1. Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów pomniejszających cenę za produkty dostępne w sklepie.
 2. Zasady przyznawania Rabatów oraz Promocji określają odrębne regulaminy.
 3. Rabaty oraz promocje posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Promocji.
 4. Rabaty oraz Promocje nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 5. Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
 6. Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu.
 7. Klient nie ma prawa do żądania od book-self.pl wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Promocji.
 8. Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Promocjami.
 9. Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Kodów promocyjnych innym Klientom.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

 1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Dotyczy to również Treści Cyfrowych.
 2. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.
 5. Sprzęt zmieniony w wyniku użytkowania wykraczającego poza zwykły zarząd nie podlega zwrotowi.
 6. Zwracany lub reklamowany towar należy przesyłać na adres: Book-self.pl Monika Czyżewska, ul. Sanocka 4 m 38, 02-110 Warszawa wraz z dopiskiem „Zwrot” lub „Reklamacja”.
 7. Reklamując towar należy do przesyłki dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy.
 8. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 12. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inny spośród dostępnych w Sklepie towarów; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.
 13. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w book-self.pl Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Sklep.
 3. Administratorem danych osobowych jest Book-self.pl, 1 Maja 76/12, 58-500 Jelenia Góra NIP 751-168-87-22
 4. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

X. Przedsprzedaż

 1. Pod pojęciem „przedsprzedaży” należy rozumieć prezentowanie przez Sklep treści stanowiące zaproszenie do składania ofert przez Kupującego i odnoszące się do towarów, które nie zostały jeszcze wyprodukowane.
 2. Termin realizacji zamówień obejmujących towary zamawiane w ramach przedsprzedaży określony jest przy każdym towarze i może przekraczać 30 dni.
 3. Jeżeli zamówiony w ramach przedsprzedaży towar okaże się niedostępny (np. Wydawca / Autor odstąpi od zamiaru wydania/produkcji) Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wraz z obowiązkiem zwrotu uiszczonej przez Kupującego należności za towar.
 4. Wysyłka zamówienia, w którym znajdzie się pozycja z działu PRZEDSPRZEDAŻ, zostanie zrealizowana dopiero po skompletowaniu zamówienia, tj. w dniu premiery pozycji z przedsprzedaży.

XI.Regulamin korzystania z możliwości komentowania towarów

Serwis book-self.pl umożliwia swoim użytkownikom wymianę poglądów, opinii i komentarzy dotyczących produktów.

Serwis zwraca użytkownikom uwagę, że nie należy publikować komentarzy, które:

 1. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
 2. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 3. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 4. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 5. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
 6. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 7. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

Ponadto będą usuwane wpisy będące:

 1. linkami do prywatnych stron WWW, skryptami oraz kodami HTML
 2. reklamami
 3. spamem nie mającym nic wspólnego z tematem dyskusji
 4. nawoływaniem do agresji
 5. treściami zagrażającymi bezpieczeństwu oglądania strony przez innych użytkowników

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez book-self.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • 1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

  • 1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;

  • 1.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;

 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
 2. Book-self nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez sklep blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 grudnia 2016 r.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie book-self.pl
 5. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu book-self.pl. zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl